Oregano (dobromysl) - éterický olej 10 ml

316,00 Kč
. 1-3 dny
Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své povzbuzující, dezinfekční, antiseptické účinky. Farmaceuty bývá doporučován při revmatizmu, astmatu, bronchitidě, průjmu, zvracení nebo bolestech svalů a kloubů.
Počet
Skladem na externím skladu

Profil vůně: 
Výrazná, příjemná kořeněná, typická pro obsah tymolu.

Hlavní obsahové složky:
Tymol, bornylacetát, karvakrol, cymen, borneon, linalool.

Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své povzbuzující, dezinfekční, antiseptické účinky. Farmaceuty bývá doporučován při revmatizmu, astmatu, bronchitidě, průjmu, zvracení nebo bolestech svalů a kloubů.
Využití v kosmetice:
Vhodný na mastnouproblematickouaknózní pleť. Přidává se do masážních přípravků na bolestivé a ztuhlé 321 po námaze nebo sportovním výkonu. Také je součástí přípravků pro ústní hygienu. Vhodný do saunových a inhalačních směsí.
 
Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický při styku s kůží. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

KH-h4054b