Citronová tráva éterický olej 10 ml

164,00 Kč
. 1-3 dny
Počet
Skladem na externím skladu

Profil vůně: 
Svěží, příjemně citrusová, mírně sladkokyselá.
 
Hlavní obsahové složky: 
Citral, dipenten, farnesol, geraniol, nerol.
 
Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické, pročišťující a repelentní účinky.
Použití v kosmetice: 
Vhodný na problematickou pleť se sklonem k 273. Celkově osvěžuje, dezodoruje. Vhodný do přípravků pro ústní hygienu. Zmírňuje svalovou únavu po fyzickém výkonu. Koupele a masáže při uvolněné vazivové tkáni.
Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 
KH-h4015b