Antiinsekt - směs éterických olejů 10ml

292,00 Kč
. 1-3 dny

Směs éterických olejů s repelentním účinkem.

Počet
Skladem na externím skladu

O obsažených éterických olejích je známo, že odpuzují hmyz. Příjemně vonící směs, která může mít osvěžující uklidňující účinky. Přidává se do krémů, olejů a opalovacích přípravků, bez rozdílu typu pleti.

Éterické oleje:
Pomerančový, máta peprná, eukalyptový, citronelový, hřebíčkový, kafrový, levandulový.

 

Bezpečnostní upozornění: Zdraví škodlivý při požití. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

KH-h4206b