Citronela éterický olej 10 ml

137,00 Kč
. 1-3 dny
Počet
Skladem na externím skladu

Profil vůně: 
Lehká, mírně nasládlá, teplá.
 
Hlavní obsahové složky: 
Monoterpeny, např. citronelal, geraniol, citral, elemol, a limonen.
 
Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické a dezinfekční účinky. Citronela se ve farmacii používá pro její dobré antibakteriální vlastnosti, zmírňuje plynatost, žaludeční 375 a působí proti kolikám. Bývá používán jako repelent, v kosmetice jako čichové a chuťové korigens. 
Použití v kosmetice: 
Používá se na problematickou pleť se sklonem k 273, může mít osvěžující a povzbuzující účinky.
Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nepoužívat v těhotenství.

KH-h4013b