Růžová palma - éterický olej 10 ml

228,00 Kč
. 1-3 dny
Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své posilující, uklidňující, antiseptické, antivirální a protiplísňové účinky.
Počet
Skladem na externím skladu

Profil vůně: 
Svěží, jemně nasládlá, růžovo-květinová.

Hlavní složky: 
Citronelol, geraniol, dipenten, limonen, carvon.

Aromaterapeutické účinky:
Olej je známý pro své posilující, uklidňující, antiseptické, antivirální a protiplísňové účinky.

Využití v kosmetice: 
V krémech a masážních přípravcích jako cenově příznivá náhrada růžového oleje. Vhodný pro každý typ pleti.
 
Bezpečnostní upozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

KH-h4066b