Česnek - éterický olej 10 ml

454,00 Kč
.

Aromaterapeutické účinky: Olej je známý pro své antiseptické, antiparazitní, antibakteriální a detoxikační účinky. Farmacie jej využívá při bolestech urogenitálního a trávícího systému, kolikách, migrénách, zvyšuje vylučování žluče, zmírňuje plynatost a žaludeční 375.  

Počet
Vyprodáno

Profil vůně:
Extrémně silná, typicky česneková.
 
Hlavní obsahové složky:
Organické sulfidy, dialyldisulfid, alicin.
 
Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické, antiparazitní, antibakteriální a detoxikační účinky. Farmacie jej využívá při bolestech urogenitálního a trávicího systému, kolikách, migrénách, zvyšuje vylučování žluče, zmírňuje plynatost a žaludeční 375. 
 
Využití v kosmetice: 
Lze použít do masážních přípravků na uvolnění svalů, ale pro jeho pronikavé a intenzivní česnekové aroma se prakticky nepoužívá.

 

Bezpečnostní u pozornění: Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 
KH-h4017b