Estragon éterický olej 10 ml

356,00 Kč
. 1-3 dny
Profil vůně:
Svěží, kořeněná, teplá.
Počet
Skladem na externím skladu

Hlavní obsahové složky: 
Estragol, ocimen, anetol, phelandren, linalyacetát.

Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické účinky. Ve farmacii se využívá pro své desinfekční a spasmolytické účinky, na podporu 299 a farmaceuty bývá doporučován při trávicích potížích. Estragon bývá také vhodný při hormonální nerovnováze.
Použití v kosmetice: 
Vhodný do koupelí a masážních přípravků. Může být také vhodný jako 5% masážní přípravek proti kožním parazitům.
Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Podezření na vyvolání rakoviny. Toxický při požití, při styku s kůží nebo při vdechování.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Nepoužívat v těhotenství.

 

KH-h4019b