Pomeranč extra - éterický olej 100 ml

588,00 Kč
.

Citrus aurantium dulcis Peel Oil

Počet
Vyprodáno

Profil vůně: 
Svěží, intenzivní ovocná, typická pro pomeranč.

Hlavní složky: 
Limonen, linalol, terpineol, geraniol, citral, fototoxický kumarin aurapten.

Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické, pročišťující, žlučopudné, posilující a osvěžující účinky. Ve farmacii se používá jako korigens chuti a vůně.

Využití v kosmetice: 
Tento olej je jemnější než éterický olej pomerančový a má intenzivnější vůni.

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

 

KH-h4062e