Hřebíček éterický olej 10 ml

268,00 Kč
steuerfrei
Menge
Skladem

Profil vůně:
Teplá, silně kořeněná.
 
Hlavní obsahové složky: 
Eugenol a eugenylacetát, caryophyllen.

Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své baktericidní a hřejivé účinky. Ve farmacii se používá kvůli jeho dezinfekčním a antiseptickým vlastnostem.

Využití v kosmetice:
Vhdoný na mastnou pleť při zánětlivých procesech, 273. Přidává se do přípravků pro ústní a intimní hygienu, do masážních přípravků a krémů. Vzhledem k silně dráždivým účinkům se silice používá v malých koncentracích.
 
Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nepoužívat v těhotenství, v době kojení, u malých dětí a při epilepsii. Používat pouze v nízkých koncentracích, silně dráždí pokožku.

Bewit
Bew-400100000010005001