Kananga - éterický olej 10 ml

304,00 Kč
steuerfrei
Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické, antibakteriální, hojící, harmonizační, uklidňující a uvolňující účinky. Bývá řazen mezi afrodiziaka.
Menge
Skladem na externím skladu

Profil vůně:
Intenzivní, teplá, sladká, květinová.

Hlavní obsahové složky: 
Linalol, geraniol, cadinen, pinen, safrol, farnesol, nerol, seskviterpeny.

Aromaterapeutické účinky: 
Olej je známý pro své antiseptické, antibakteriální, hojící, harmonizační, uklidňující a uvolňující účinky. Bývá řazen mezi afrodiziaka.

Využití v kosmetice: 
Vhodný zejména na mastnou, zralou a citlivou pleť. Používá se do koupelových olejů, do preparátů péče o vlasy.

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

KH-h4032b