Vánoční nálada směs éterických olejů 10 ml

172,00 Kč
. 1-3 dny

Uklidňující vůně amyrisu, kadidlovníku a citronu

Počet
Skladem na externím skladu

Směs typická svými vánočními oleji, která by byla příjemná i celoročně, a to jak ve sprchovacím oleji či koupelovém oleji, tak i v oleji masážním. Její podmanivá vůně ji povyšuje snad až do kategorie parfémů….

Éterické oleje:
z růžového dřeva, amyris, skořice, pomeranč, citron, petitgrain, kadidlovník, santál, a další….

Použití:
Například několik kapek v aromalampě.

 

Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na genetické poškození. Může vyvolat rakovinu.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli

KH-h4311b